Afschot

een zekere hoeveelheid wild, die na telling kan worden afgeschoten.