Bed

  1. het leger van grof wild, zoals doodsbed;
  2. de plaats, waar korhoenders, fazanten of patrijzen in het zand hebben liggen gullen.