Bejagen

afjagen, jacht er op houden. Ook een hond bejagen.