Bomen

het ter ruste gaan van fazanten op boomtakken.