Bouwjacht

Jachtmethode waarbij direct het hol bejaagd wordt. Meestal door het zetten van Fretten of honden in de pijpen, en het uitdrijven van het wild uit de burcht