Brak

een hond, die lopend wild opzoekt en het zolang op de voet volgt tot het geschoten of doodgedreven is. Drijfhond.