Coup du roi

een schot op wild boven het hoofd vanuit de heup, zonder het geweer te schouderen.