Eendenkooi

een inrichting tot het vangen van wilde eenden, door middel van zogenaamde kooi-eenden (lokeenden), lokkers of kwakers, die er in worden gezet.