Flankgeweer

de jager, die de flank beschieten moet.