Getten

beenbekleeding door de jagers gebruikt (fra. guêtres).