Geweer

  1. de jager zelf; zoals een jachtdag met 5 geweren
  2. de slagtanden van een Everzwijn