Hallali

de kreet van den jager als het achtervolgde hert of zwijn op ’t punt is, ineen te zakken. In ’t algemeen vreugdekreet van het jachtgezelschap door bos en veld.