Handschuw

van een hond of fret, die men tengevolge van ruwe behandeling niet gemakkelijk in handen kan krijgen.