Hazenhetzer

hazenjager, hazenophitser, gezegd van een hond.