Hazenstand

stand of hoeveelheid der hazen; slechte en goede stand.