Hertstijd

in de 14de eeuw duurde de jacht op herten, of de hertstijd hier te lande, van St.-Laurens- tot St.-Lambertusdag (10 Aug.-17 Sept.).