Hoogzit

een plaatsje in of bij een boom, waarop men de komst van het grofwild opwacht.