Hutjacht

het jagen van uit een hut op roofvogels, zowel stand- als trekvogel, met de oehoe (ooruil).