Ijsend

tweede end van het gewei, dat op het oogend volgt.