Jachtboek

het boek, waarin de resultaten der jachtdagen worden opgetekend.