Jachtmatig

noemt men alle handelingen en spreekwijzen, die volgens de regels der jachtkunst zijn.