Jagerslatijn

het taaleigen der jagers. Ook wel overdreven gekleurde taal.