Kokkeren

het geluid van den fazantenhaan bij het opvliegen.