Kooirecht

het recht, om een eendenkooi te houden.