Kort jagen

zegt men van een staande hond, die steeds binnen schot vóór de jager uit zoekt.