Kort

te kort schieten, achter het wild schieten of op het achterdeel raken (van lopend wild beide achterlopers stuk).