Krelschot

zegt men wanneer het wild door het schot slechts aan de ruggenwervel getroffen wordt, zodat het dadelijk neerstort, maar even spoedig weer wegloopt of wegvliegt.