Ligne

Jachtmethode waar alle jagers op één lijn vooruitgaan en zo een groot uitgestrekt land bejagen.