Machtiging

buitengewone machtiging vergunning om op schadelijk wild te mogen jagen buiten de jacht.