Moeflon

Familie van het Schaap, Geit, Gems en Steenbok. Gemeenschappelijke benaming voor (Moeflon)Ram, Ooi en Lam