Nagaan

lopend of vliegend wild nakijken, om te zien, waar het gaat liggen of neervalt.