Opdrijven

het wild zo opjagen, dat de jager er schot op krijgt.