Populatie

Een aantal dieren van dezelfde soort in een gebied