Ricochet

afketsen, het terugspringen van hagel op water, bevroren grond of tegen bomen enz.