Roesten

hier hebben ze vannacht geroest, d.w.z. hier hebben ze vannacht gezeten, wat men zien kan aan de roest.