Ruier

eend, die in de tijd van het verwisselen der slagpennen is en niet of zeer moeilijk kan vliegen.