Schoontijd

noemt men den tijd, dat het niet geoorloofd is zeker wildsoort te schieten.