Stand

  1. de plaats, waar een stuk grof wild gewoonlijk zijn verblijf houdt, standplaats;
  2. de hoeveelheid wild in zekere streken; goede en slechte stand; hazenstand, patrijzenstand.