Standbok

een bok, die altijd op dezelfde plaats terugkomt.