Stok

aan de stok brengen: lopend wild schieten; aan de stok worden de geschoten konijnen en hazen, nadat ze getrest zijn, gehangen.