Uitstoten

een haas uit zijn leger stoten, opjagen.