Vangschot

Tweede schot om een slecht getroffen stuk te treffen. Genadeschot.