Veneur

grand veneur de jager, die ’t meeste wild geschoten heeft; petit veneur de jager, die ’t minste wild geschoten heeft. Soms spreekt men van venator (lat.).