Vleugellam

zegt men van vliegend wild, dat alleen in den vleugel getroffen is.