Vóórhouden

op snel lopend of vliegend wild mikken vóór de plaats waar het zich bevindt.