Examenverloop

Examenreglement

Het examen verloopt volgens een strikt schema en procedure – Reglement Theorie 2018

Voorbereiding

NIET VERGETEN:

 • Oproepingsbrief – deze krijg je toegestuurd een maand voor het examen
 • Identiteitskaart
 • Zwarte balpen (en eventuele reserve)
 • (eventuele) Bril

Aankomst

Je moet je aanbieden met je elD-kaart en oproepingsbrief. Controle van de identiteit met behulp van de eID-readers. Er wordt nagekeken of beide documenten overeenstemmen en of de kandidaat voorkomt op de deelnemerslijst. Kandidaten met lees-, schrijf- of hoor-moeilijkheden worden in afzonderlijke kleine zalen ondervraagd. Kandidaten waarvoor de elD-reader niet kan gebruikt worden, worden doorverwezen naar het ANB.

JachtexamenVoor de plaatsing dien je een tafelnummer te trekken uit de beschikbare nummers. De secretariaten worden georganiseerd in functie van de zitplaatsnummers van de kandidaten. Aan het secretariaat worden de oproepingsbrieven in ontvangst genomen. Toezichters begeleiden je dan naar je juiste zitplaats.

Jijzelf zit aan een tafeltje, één per Aspirant Jager. De tafels rondom rond staan op grotere afstand zodat er eigenlijk niets te lezen valt bij je buur.

Op je tafel enkel je zwarte balpen (en reserve) en eventuele bril. Alle andere spullen (rugzakken, handtassen, jassen, maar ook zelfs brillenetui) moeten opgeborgen worden in de vestiaire of worden verzocht vooraan in de zaal geplaatst te worden.

Examenverloop

Het examen start officieel stipt om 9:00. Aanmeldingen na 9:00 kunnen niet deelnemen aan het examen.

Bij de start van het examen krijg je enkele documenten:

 • antwoordformulier met de vermelding “Klad” – Groen
 • antwoordformulier met de vermelding “Origineel” – Wit
 • Een blanco formulier dat als kladpapier kan gebruikt worden

Je mag de documenten pas gebruiken, bijvoorbeeld om je tabellen in klad op te schrijven, als je hier de toelating voor krijgt. Niet direct als je neerzit aan je tafeltje.

Hier een voorbeeld van een Aantekeningen (doc) Aantekeningen pdf.

De vragen worden geprojecteerd op een scherm vooraan in de zaal (met enkele repeatschermen) in het midden.

Het toilet is enkel voor het examen mogelijk. Wie na de start van het examen zijn plaats wil verlaten, kan dat, maar zal dan zijn formulieren moeten indienen en het examen beëindigen.

Examen

Het theoretische examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen, waarvan er sommige gesteld worden met behulp van foto’s. Het examen is onderverdeeld in drie vakken:

 • Vak 1: wetgeving – 15 vragen
 • Vak 2: fauna
  • Wild – 20 vragen
  • Fotovragen – 10 vragen
 • Vak 3: jachtwapens en munitie – 15 vragen

Om te slagen moet je op elk vak de helft van de punten scoren en moet je in het totaal 60% behalen (36/60).
Elk correct antwoord levert 1 punt op, voor een fout antwoord wordt 1/2 punt afgetrokken, voor een ongeldig antwoord of een blanco antwoord krijgt een kandidaat 0 punten (Reglement 2018).

Vragen en Antwoorden

20140923 examenformulier_demoDe vragen worden gesteld via projectie vooraan. De Antwoorden worden aangeduid op een antwoordformulier door het overeenkomstig bolletje (A,B,C) zwart te maken.

Om te oefenen, als voorbeeld – Examenformulier

Antwoorden multiple-choice, met keuze uit 3 mogelijke antwoorden

1e Doorloop

In een eerste doorloop worden alle vragen gesteld,  voor elke vraag 45 seconden.
Gebruik het kladformulier om de antwoorden te noteren.

Noteer ook duidelijk de vragen die u open laat.

Hierna krijgt u 5 minuten om eventueel uw origineel formulier in te vullen.

2e Doorloop

In een tweede doorloop worden alle vragen terug gesteld, voor elke vraag 30 seconden.
Gebruik het kladformulier om de antwoorden na te zien en aan te vullen.

Noteer ook duidelijk de vragen die u open laat.

Beëindiging

Na de 2e doorloop krijgt u nog 10 minuten voor het einde van het examen.

U heeft dan ruim de tijd om de antwoorden van het kladformulier over te nemen op het Antwoordformulier.

Let vooral op als bij opengelaten vragen, zodat je niet “opschuift” en de antwoorden bij de verkeerde vraag overschrijft.

Einde examen

Je mag je plaats pas verlaten nadat hiertoe de toestemming werd gegeven. Er wordt op toegezien dat er niet gepraat wordt wanneer kandidaten naar voor komen om hun antwoordformulier af te geven en zolang er kandidaten in de zaal aanwezig zijn.

Alle documenten afgeven (klad, origineel en blad met richtlijnen) aan het secretariaat. Je krijgt een stempel op je oproepingsbrief als bewijs van deelname en afgifte van de antwoordformulieren.

Examenvragen

Probeer zoveel mogelijk vragen van het examen te onthouden en stuur ze ons door. Dit zal de Aspirant Jagers van de volgend jaar zeker helpen.
Zoals de Proefexamens jullie ook geholpen hebben.