Info Jachtopleiding

Wat bieden we aan ?

Al enkele jaren biedt hunting.be steun aan aspirant-jagers bij de voorbereiding van het theoretische en ook het praktische jachtexamen. De ploeg van de Hunting-website vindt het tijd om een stap verder te gaan en jagers ook echt klaar te stomen voor het jachtexamen. Via de online opleiding willen we aspirant-jagers de kans bieden om via een digitaal leerplatform zich voor te bereiden op het jachtexamen. Het is onze overtuiging dat we via e-learning toekomstige jagers de kans kunnen bieden zich op hun eigen tempo voor te bereiden voor dat examen. De online learning-formule qua jachtopleiding is ideaal voor wie zich niet kan vrijmaken op een vaste dag en liever op zijn eigen tempo leert. Voor hulp kan je altijd terecht bij het team achter de website dat altijd klaar staat om te helpen of om vragen te bantwoorden.

Wat doen we precies ?

Jachtopleiding praktijk
De jachtexamenvoorbereiding is geen jachtopleiding. Deze website doet exact waar hij voor staat: de aspirant-jager voorbereiden op het officiële jachtexamen. We willen niet enkel kennis overdragen maar we willen ook een aangepast curriculum aanbieden. Verder kunnen we vooruitgang van de deelnemers opvolgen (en dus aanmoedigen waar het moet) om ervoor te zorgen dat deelnemers maximaal voorbereid zijn op het eigenlijk examen.

Het is vooral onze bedoeling om aspirant-jagers over hun eerste horde, het theoretisch examen, te helpen en hun slaagkansen te verhogen. De echte Jachtopleiding tot jager volgt later, eerst tijdens de praktijkvoorbereiding, maar vooral na het behalen van het jachtverlof, door contact met mede-jagers en de eigenlijke jachtervaring.

Hoe doen we dat ?

De kennis van de aspirant-jagers vertrekt steeds vanuit de terminologie. Niet minder dan 500 specifieke jacht- en wildtermen werden samengebracht in een woordenboek. dat essentieel is om de teksten en samenvattingen te begrijpen. Vervolgens krijgt de cursist een lijst met ‘hard’ studiemateriaal dat gestudeerd moet worden voor het jachtexamen. Het is essentieel dat de aspirant-jager die leerstof aanvult met de samenvattingen, het overzicht behoudt door de samenhang tussen de verschillende onderdelen te zien en de determinatietabellen te studeren. De kennis wordt vervolgens getest via de meerkeuzevragen aan het einde van elke studie-unit.

Waarom e-learning ?

Het gekozen platform voor deze kennisopbouw is e-learning omdat onze cursisten zo op elke plaats en op elk moment kunnen studeren. De voordelen zijn onder andere:Jachtopleiding - Zelfstudie

  • Timing: studeer wanneer je wilt en wanneer jij kan
  • Tijdsbesteding: geen onnodig verlies van reistijd!
  • Locatie: Anywhere!
  • Realtime toetsing:door de vragenmodules kan je onmiddellijk te weten hoe ver je staat en bijsturen waar nodig
  • Het team achter de cursussen volgt je vooruitgang mee op en kan helpen waar het nodig is.

Probeer gerust onze proefles uit.

Wanneer schrijf ik me in?

Nu. Optimaal is te starten met studeren eind december. Dan heb je volle 4 maand om de leerstof opt te nemen. Indien je vroeger inschrijft kan je alvast beginnen lezen. Later inschrijven kan ook, maar dan zal je denkelijk een specifiek traject (aangepast curriculum) moeten volgen.

Wanneer begin je dan met studeren?

Te vroeg is te lang en te laat is te kort.

De lessen werden samengebracht in units die allemaal ongeveer even veel tijd vragen om te studeren. Voor je gebruiksgemak hebben we een specifieke planning opgemaakt die je optimaal voorbereidt op het examen. Er is tussen de modules ruimte voor herhaling wanneer je maar wilt en je kan de verschillende modules zo vaak hernemen als je wilt.