Planning Voorbereiding

Voor een optimale planning is er de Jachtexamen Planning.

Maar specifiek voor de laatste weken gaan we nog wat verder in detail.

Dé bedoeling is je stressniveau naar beneden te halen op het examen om plaats te maken voor je kennis.

 

Laatste Weken

Planning

Studietijd, verlof

Voorzie alleszins een paar uren tijdens de week, denkelijk 1 dag in het week-end.
Optimaal is om een paar dagen verlof te plannen eind maart en ook enkele dagen tijdens de herhalingsweek net voor het examen.

Lessen

Tijdens de laatste weken zouden de meeste lessen reeds gestudeerd zijn.
Lezen van het achtergrond materiaal hoeft niet meer, tenzij nodig na studeren samenvattingen.

Wetgeving mag je gerust tot de laatste weken houden. Het memoriseren is moeilijk en het vasthouden van de leerstof is slechts kortstondig.

Vragenmodules

Qua tijdsindeling misschien ook de vragen per hoofdstuk achterwege laten.
Planning zou dan zijn, als je een groter dagdeel kan werken, om dan een lessen groep te herhalen en dan ook de vragen van deze groep op te lossen.

Plan the Work, Work the Plan

Plan the work

Maak een schema op met je beschikbare tijd : Avonden, weekends, verlofdagen, …
En vul die dan op met de studieunits: studeren, herhalen, vragenmodules, …

Work the plan

Maar hou je dan ook strikt aan je schema que Timing en Tijdsindeling.
Bijvoorbeeld als er een uur wegvalt of het loopt wat trager je kan je studieunit niet compleet afwerken, laten vallen en verder gaan met het volgende item op de planning.
De datum van het examen wordt niet uitgesteld en de volgende items moeten ook hun kans krijgen.

Aantekeningen

Aantekeningen WapensTijdens het examen krijg je enkele documenten, waar je net voor de start enkele aantekeningen kan maken om  bijvoorbeeld je tabellen in klad op te schrijven.

Hier een voorbeeld in doc en pdf formaat
– Aantekeningen (doc)
– Aantekeningen pdf.

Best maak je hierbij je eigen versie, die je dan ook optimaal kan opschrijven bij het begin van het examen.

 

Laatste Week

In de laatste week vooral herhalen en de Proefexamens oefenen.

Finaliseer ook de voorbereiding van je Aantekeningen.

Generale repetitie

Organiseer ook een Simulatie van de examensituatie:

 • 20140923 examenformulier_demoSamen met anderen
 • Identiek zoals het examen: op tijd, met de nodige documenten
  • Oproepingsbrief
  • Identiteitskaart
  • Zwarte balpen
  • (eventuele) Bril
 • Gebruik ook het standaard antwoorformulier
 • Respecteer de timing tijdens de 2 doorlopen
 • En compleet, dus met overschrijven van klad naar Origineel

 

Laatste 24 uur

Optimaal is niet te laat gaan slapen, en niet te vroeg op.
Een goede nachtrust, op tijd opstaan, zelfs een ontbijt (een gevoed brein werkt beter) helpen hier veel.

Vroeg opstaan voor te herhalen of niet ?
Gezien de lange reistijd en de wachttijd voor het examen duurt het denkelijk een paar uur tussen je eventuele laatste herhaling en de start van het examen. Dus dat heeft niet veel nut.

Wat je wel kan herhalen zijn je aantekeningen.

 

D-day

Op tijd vertrekken is de boodschap. Reken wat extra tijd voor eventuele files, stops of plaspauzes.

Vanaf de parking heb je nog zeker 10 minuten nodig tot aan de examenlocatie.

En natuurlijk niet vergeten:

 • Oproepingsbrief
 • Identiteitskaart
 • Zwarte balpen (plus reserve)
 • (eventuele) Bril