Cursussen

Featured Courses

Gekwalificeerd Persoon 2020

28 Lessons 60,00 

De Cursus Gekwalificeerd Persoon is een voorbereiding op het officiële examen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het bevat alle officiële leerstof, geconfirmeerd en goedgekeurd door het FAVV. Maar verder aangevuld met honderden foto's, instructieve video's en vragenmodules van de examens van de vorige jaren.

Jachtexamen Theorie

97 Lessons 145,00 

De digitale leeromgeving voor aspirant-jagers. Een uitgebreid lessenpakket om het jachtexamen grondig voor te bereiden en je slaagkansen te verhogen. Uitgebreid pakket met terminologie, lessen, determinatietabellen, vragenmodules, inclusief de fotovragen, en proefexamens. Maar ook didactische ondersteuning en examenvoorbereiding. Neem gerust een kijkje op de verschillende pagina's en probeer eens een proefles uit.

Proefexamens

25 Lessons 95,00 

Binnen de module Proefexamens kan je je kennis oefenen met vragenmodules samengesteld uit vragen van de vorige jaren. Er werden ook een aantal proefexamens samengesteld met de zelfde structuur als het officiële jachtexamen.

Preview this course - (1 preview lessons)

Proefles

2 Lessons 0,00 

De Proefles is en voorbeeldles die gestructureerd is zoals alle andere lessen. Dit om een indicatie te geven van de volledige cursus.

Testvragen

5 Lessons 0,00 

Een set van testvragen uit de examens van de vorige jaren, vrij te gebruiken. Dit om alle Aspirant Jagers een indicatie te geven van de structuur en het type vragen.

Preview this course - (1 preview lessons)

Jachtexamen - Praktijk

29 Lessons 50,00 

Deze cursus is een Voorbereiding op het Praktijkexamen: Kennis van de Wapens en Veilige omgang. Maar ook schietinitiatie, hoe oefenen en examenvoorbereiding.

Jachtcursus Tracker

37 Lessons 0,00 

De Jachtcursus Tracker is een handleiding en planningtool voor dé jachtpartners, trackers en jachtwachters.

Jachtcursus - Jachthonden

23 Lessons 0,00 

De cursus Jachthonden is een begeleiding vanaf de opleiding van je jachthond tot volwaardig jachtpartner. Maar ook een planning voor het volledige jachtjaar, verzorging, training, voorbereiding op de jachtdag.