Skip to main content

Curriculum

Er zijn er van soorten, diegene die het Jachtexamen moeten afleggen.Ofwel als Aspirant Jagers, maar ook ervaren jagers, bijvoorbeeld om een Jachtverlof in Duitsland te krijgen of de opleiding van Bijzonder Veldwachter aan te vatten.
(Deze laatste zijn oudere jagers die vroeger nooit het theorie en praktijk examen afgelegd hebben). Hieronder een aantal mogelijke Curricula, afhankelijk van de beschikbare tijd of ervaring.

Aspirant Jager

Ervaren Jager

Student

Late Starter

Op basis van de volgende examendatum en rekening houdend met enkele herhalingsweken, zou een optimale planning starten eind december.
Een volledige weekplanning – Weekunits

Voor de Weekunits is het aangewezen toch een paar uur tijdens de week te lezen of te studeren, met dan een halve dag in het week-end om details te studeren, uit het hoofd te leren, test vragen op te lossen.

Binnen de weekplanning zijn er enkele zware modules, maar ook afgewisseld met enkele lichtere delen zoals Ganzen, Zwartwild, Jachtpraktijk. Dit moet dan toelaten om een verloren week terug in te halen of om even op adem te komen.

Met dan om de paar weken een herhaling van de grotere delen zoals Kleinwild, Grofwild, Munitie, Wetgeving, etc.

Helemaal goed is om een aantal volledige studiedagen te plannen: rond mid-maart voor het eerste deel, en een eventuele volledige week om alles te herhalen net voor het examen.

Gezien hun ervaring in het veld zou het examen geen probleem moeten zijn (vooral dan de wildsoorten en wapens).
Specifieke aandacht denkelijk voor de minder gekende soorten, de techniek van de wapens en natuurlijk de wetgeving.Van wat reeds gekend is (bijvoorbeeld) Kleinwild moeten de teksten (boek Jagen) niet meer gelezen worden, enkel de leerstof bij Studeren doorlezen, de samenvatting studeren en dan direct naar de vragen.
Indien dit voldoende lukt, niet treuzelen en direct naar het volgende.Enkel bij de hoofdstukken waar het niet echt lukt met de vragen is een effectieve studieaanpak nodig:

  • Lezen teksten: boek Jagen, wetteksten
  • Bestuderen van de leerstof
  • Volledige kennis van de samenvatting bij Kennen
  • Vragen doornemen tot 90 % (of 100)

Dan verder met het volgende hoofdstuk om dan per module (Grofwild, Wapens) terug te testen of het nog allemaal goed zit.

Gezien de specifieke situatie is de aanpak met de weekmodules niet zo efficiënt.
Beter is dan om de gekende stof zo vlug mogelijk af te toetsen om dan te concentreren op de moeilijkere stukken (denkelijk techiek wapens, wetgeving, …).

Sommige studenten hebben examens in januari en dus is een combinatie met de voorbereiding voor het Jachtexamen niet direct mogelijk.

Planning zou dan wel moeten zijn om een vakantieperiode of lesvrije week te spenderen aan de voorbereiding van het jachtexamen. Dit naast natuurlijk een strikt schema met een paar uur studie per week.

Indien je in april dan nog een herhalingsweek of minstens enkele dagen kan reserveren moet het wel lukken.

Indien je toch vertraging oploopt kan er bij gestuurd worden in enn aantal modules waar grotere delen kunnen achterwege gelaten worden.

Zoals voor de Module- Honden waar de hondenrassen achterwege gelaten kunnen worden en waar de leerstof gereduceerd kan worden tot de essentie, een 10-tal te kennen zaken. In de cursus bestaat een identieke selectie voor Roofvogels, Watervogels, Wildziektes.

Voor de echt late starters is er ook nog hoop.
Sommigen starten pas begin maart en … gelukt.

Hierbij de aanpak
Alleszins starten met de hoofd lessen door te nemen.

Lezen van het achtergrond materiaal hoeft niet, tenzij nodig na studeren samenvattingen.
In eerste instantie kan je de vragen per hoofdstuk achterwege laten.
Planning zou dan zijn, als je een groter dagdeel kan werken, om dan een lessen groep te herhalen en dan ook de vragen van deze groep op te lossen.

Optielessen

Volgende lessen mag je weglaten (of enkel lezen)

Veerwild Waterwild Predatoren Jachtpartners Jachtpraktijk Wetgeving
34 Korhoen
35 Snip
60 Watervogels
61 Watervogels Determinatie
100 Predatoren
102 Das
103 Kat
104 Marterachtigen
105 Muskusrat
106 Rechtbekken
107 Uilen
110 Jachtpartners
111 Roofvogels
112 Jachthonden
113 Fretten
114 Stootvogels
115 Vallen
120 Jachtpraktijk
121 Jachtorganisatie
123 Jachttradities
124 Biotoop
125 Wildbraad
126 Wildziektes
162 Soortenschadebesluit
163 Soortenbesluit

Dus grotere reeksen niet te lezen, studeren

  • Veerwild – enkele minder te kennen soorten
  • Waterwild – vooral de “te herkennen” soorten
  • Predatoren -maar 101 Vos zeker te studeren
  • Jachtpartners – maar Vallen wel te lezen (voor wetgeving)
  • Jachtpraktijk – maar 122 Jachtmethodes zeker te studeren
  • Wetgeving – maar 162 Soortenschadebesluit en 163 Soortenbesluit te lezen

Planning

Voorzie alleszins een paar uren tijdens de week, denkelijk 1 dag in het week-end.
Optimaal is om een paar dagen te plannen eind maart en een herhalingsweek net voor het examen.
Verdere Examenplanning in – 172 planning voorbereiding

Advies nodig?

Contacteer ons!
Chat openen
Stel een vraag.